Hem  

Välkommen

 

 

Vår hemsida är skapad som ett verktyg för både elever och tågoperatörer. Syftet är att kunna ge elever en bra plattform för att ge feedback till tågoperatörerna, vilka i sin tur kan lösa eventuell problematik och stärka sin position som en attraktiv arbetsgivare för framtida lokförare. Denna plattform är helt konkurrensneutral och elevbaserad.

Du utför din praktik.

Du utvärderar din praktik.

Vi analyserar din utvärdering.

Vi skickar vår analys till tågeoperatörer.

Tryck på symbolerna för att läsa mer.

Vår idé

 

I en mer konkurrensutsatt bransch med begränsat utbud av utbildade lokförare är det centralt för en tågoperatör att värna om både mottagandet av LIA-elever samt att erbjuda en kompetent handledning. Detta ger operatören en bättre möjlighet att attrahera kompetent personal i framtiden, men även att avhjälpa brister i sin organisation för att bli en attraktiv arbetsgivare för nyexaminerade lokförare.

 

Informationen kommer från individer med begränsad insyn från LIA 1 och ger därav en klar och ärlig bild av det initiala intrycket från tågoperatören, medan en bättre jämförelse gentemot övriga operatörer kommer från LIA-elever i en senare praktikperiod. Detta ger en väldigt tydlig flödesbild över hur organisationen fungerar och är en tydlig respons från rätt individer.

 

Vi som driver denna sida utbildar oss bl.a. till lokförare och fann en brist i hur man som elev kan påverka eller ge tycke på ett korrekt sätt i rätt forum. Ytterligare information.

 

 

Forum

 

Är du själv lokförarelev eller funderar på att bli och kanske också finner en brist i hur man som elev kan påverka eller ge tycke på ett korrekt sätt i rätt forum? Vi har påpassligt nog ett forum där du kan diskutera dina upplevelser med andra lokförarelever.

Designed by freepik.com

Adress

Lokförarelev

Strombergsväg 110

90728 Umeå

E-post

info@lokforarelev.se

Lokforarelev.se är en konkurrensneutral och elevbaserad organisation. © Lokforarelev 2017