Praktik

LÄRANDE I

ARBETE

 

Under lokförarutbildningen utför man praktik (Lärande i arbete) under 5 perioder på cirka 20 veckor.

PRAKTIK

UTVÄRDERING

STATISTISK ANALYS

LEVERANS

Förutom den teoretiska utbildningen under vägen till att bli lokförare kommer du även att utföra en praktik, så kallad LIA (Lärande I Arbete). Den utförs i 5 omgångar om en total tid på omkring 20 veckor där varje period är mellan 3 och 6 veckor. Praktiken är en väsentlig del av lokförarutbildningen och står för mycket av det du kommer att lära dig.

 

Under LIA-perioden får du som namnet antyder prova på att arbeta som lokförare och du är ute och kör tåg tillsammans med en handledare hos en tågoperatör. Under praktikperioden kommer du att ha samma schema som din handledare vilket kan innebära arbete under alla dagar, alla tider på dygnet.

 

Du kommer att få göra ett önskemål hos din skola om var du vill bli placerad under din praktikperiod men det finns inga garantier att du får den plats du önskar. Innan du får ditt examensbevis krävs det att du blir godkänd både på de teoretiska och de praktiska inslagen. Eftersom att du under praktiken inte är anställd av någon tågoperatör utgår ingen lön eller annan ersättning, men det är under den här perioden som du verkligen får prova på yrket som lokförare och känna hur arbetslivet är.

LIA-perioden är något som de flesta lokförarelever ser fram emot och är ett mycket omtyckt och uppskattat inslag i utbildningen.

 

Designed by freepik.com

Adress

Lokförarelev

Strombergsväg 110

90728 Umeå

E-post

info@lokforarelev.se

Lokforarelev.se är en konkurrensneutral och elevbaserad organisation. © Lokforarelev 2017