Utvärdering

DU UTVÄRDERAR DIN UPPLEVELSE

 

Under fliken Utvärdera LIA finns enkäter för den period och det företag en elev varit hos där den kan berätta om sin upplevelse under praktiken.

 

 

PRAKTIK

UTVÄRDERING

STATISISK ANALYS

LEVERANS

En väldigt stor del av den här hemsidan kretsar kring de utvärderingar som finns att svara på. För att kunna förbättra sin tid som LIA-elev behöver företagen få information från elever om hur de upplevt sin praktikperiod. Vi har försökt att göra det här så enkelt som möjligt för alla inblandade.

 

Lokförarelever utvärderar sin praktikperiod genom att välja vilket företag de praktiserat hos varefter man kommer till ett formulär där de kan svara på ett antal korta frågor, det här finns lämpligt nog under fliken Utvärdera LIA.

 

Efter att vi fått in en utvärdering från en elev så skickar vi helt enkelt det här vidare till de eller det företag eleven praktiserat hos. Det här gör att tågoperatörerna kan göra det lättare, tryggare och på många olika sätt förbättra upplevelsen för aspirerande lokförare. LIA-elever kommer alltså att få möjlighet till en mer angenäm upplevelse hos respektive tågoperatör som i sin tur kommer att kunna förbättra upplevelsen för sina praktikanter och förbättra sin position som en attraktiv arbetsgivare.

 

 

Kontakta oss

Har du frågor kring utvärderingen?

 
 
 

Designed by freepik.com

Adress

Lokförarelev

Strombergsväg 110

90728 Umeå

E-post

info@lokforarelev.se

Lokforarelev.se är en konkurrensneutral och elevbaserad organisation. © Lokforarelev 2017