Hur blir man lokförare?   

Vägen till att bli lokförare

Lokförare har ett ansvarsfullt arbete. Att sätta säkerheten främst och hantera oväntade situationer är en viktig del av jobbet. Som lokförare kör man tåg med passagerare eller gods. Ibland ingår växlingsarbete med radiostyrda lok i arbetsuppgifterna. Lokförare arbetar på transportföretag som antingen transporterar passagerare eller gods.

 

Utbildning

För att kunna bli antagen till en utbildning så behöver du uppfylla både yrkeshögskolans och transportstyrelsens krav. Under ansökningsprocessen gör man både tester på distans, på plats samt en psykologisk bedömning. Utbildning till lokförare ges genom yrkeshögskoleutbildning, så kallad YH-utbildning. Utbildningen anordnas på flera platser i landet och är i de flesta fall ca 1 år lång. Efter examen krävs ytterligare utbildning på det företag där man blir anställd. Utbildningen kan variera från några veckor upp till ett par månader, beroende på vilken trafik företaget har.

 

Man måste även ansöka om förarbevis hos Transportstyrelsen. Förarbeviset gäller inom hela EU. Man ska ha fyllt 20 år för att ansöka om förarbeviset.

 

Man får inte ha någon sjukdom, fysiskt handikapp eller funktionshinder som innebär risk för trafiksäkerhet enligt Transportstyrelsens föreskrifter. Man måste ha god syn med eller utan glasögon, god hörsel och normalt färgseende. Man måste även genomgå en yrkespsykologisk undersökning.

Du som har utbildning från ett annat land kan ansöka om att få den validerad. Mer information finns på Universitets- och högskolerådet, som bedömer utländska gymnasieutbildningar, yrkeshögskoleutbildningar och akademiska utbildningar.

 

Lämpliga egenskaper hos dig som söker till en lokförarutbildning

1. Koncentrationsförmåga - Kunna koncentrera sig på trafikrytm och händelser utan att låta sig störas av omvärldsfaktorer.

 

2. Problemlösningsförmåga - Bra på att snabbt kunna lösa problem som uppstår.

3. Förmåga att följa regler och instruktioner - Kunna följa givna instruktioner.

4. Simultanförmåga - Förmåga att göra flera olika saker samtidigt.

5. Säkerhetsfokus - Lokförare måste sätta säkerheten främst.

6. Stresstålighet - Det är viktigt att kunna behålla lugnet i stressade situationer.

7. Uppmärksam - Vara uppmärksam och att ha bra reaktionsförmåga.

 

Arbetsliv

Lokförare arbetar med att köra tåg med passagerare eller gods. Före avresa gör lokföraren klart loket. All teknisk utrustning slås på och bromsarna ställs in. Lokföraren informerar sig om eventuella reparationer och hastighetsändringar längs banan. Informationen för lokföraren vidare till övrig tågpersonal innan avfärd.

 

När det gäller lokförare som kör persontåg ingår kontakt med passagerare, bland annat då man ger information via högtalarna i tågets vagnar. Samtidigt bör man tycka om att arbeta självständigt eftersom man är ensam i loket. På godståg kan arbetet vara särskilt ensamt.

 

Som lokförare kan man på vissa platser också delta i växlingsarbetet på bangårdar. Det innebär att man förflyttar vagnar med hjälp av radiostyrda lok. De radiostyrda loken styrs med en bärbar fjärrstyrningsutrustning.

 

Lokföraren ansvarar för att tåget körs mjukt, säkert och i rätt hastighet. Lokföraren har kontakt med tågpersonal och trafikledning via radio. En så kallad linjebok beskriver banan och de vägsignaler som finns längs sträckan.

 

Arbetet som lokförare kräver att man alltid sätter säkerheten främst. Lokföraren har ansvar för säkerheten ombord på tåget tillsammans med övrig tågpersonal. Under resorna måste man vara uppmärksam på oväntade och plötsliga situationer, till exempel om djur och människor befinner sig på spåret.

 

Lokförare kan vidareutbilda sig till teknisk rådgivare. Då arbetar man med att ge lokförarna driftstöd när det uppstår tekniska problem på tåget. Man kan också arbeta som lärare för blivande lokförare och som instruktör i trafiksäkerhet. Som lokförare kan man också köra pendeltåg.

 

Lokförare har oregelbunden arbetstid eftersom tågen går dygnet runt. Ibland övernattar man på annan ort. Även arbete på helger förekommer.

Skolor

TCC

 

TCC är Sveriges största utbildare av lokförare med mycket lång och bred erfarenhet. TCC har utbildat nästan 2000 av Sveriges idag 3000 verksamma lokförare och finns på flertalet orter (Hallsberg, Huddinge, Göteborg, Vännäs, Boden).

 

http://www.lokforarutbildning.se/

 

 

ProTrain

 

Lokförarskolan/ProTrain erbjuder en komplett utbildning till lokförare från grunden. Lokförarskolan har funnits i Mjölby sedan 1977.

De har utbildningar i Mjölby, Sundsvall, Hässleholm och Stockholm/Hagalund i samarbete med Östsvenska Yrkeshögskolan.

 

http://www.lokforarskolan.se/

 

 

Nässjöakademin

 

Tillhandahåller lokförarutbildning i Nässjö, uppföljningen som Myndigheten för yrkeshögskolan gjorde i december 2016 visade att av de studerande som tog examen vid Nässjöakademien sommaren 2016 har alla fått jobb inom utbildningens verksamhetsområde.

 

http://www.nlc.nassjo.se/Lokfoerare

 

 

MTR Yrkeshögskola

 

Tillhandahåller lokförarutbildning för elever i centrala Stockholm.

 

http://www.mtrnordic.se/verksamheter/yrkeshogskola/

 

 

Företagens egna utbildningar

 

I viss mån har även tågoperatörer egna utbildningar. Detta sker oregelbundet och du kan hålla dig uppdaterad kring detta genom att titta på deras hemsidor.

 

 

Trafikverket

 

Besök trafikverket för mer information kring lokföraryrket och utbildningsprocessen.

 

https://www.trafikverket.se

 

Designed by freepik.com

Adress

Lokförarelev

Strombergsväg 110

90728 Umeå

E-post

info@lokforarelev.se

Lokforarelev.se är en konkurrensneutral och elevbaserad organisation. © Lokforarelev 2017